Zalety i wady technologii

Technologia to każde rozwiązanie, rozwój lub wiedza, które ułatwiają życie w społeczeństwie. A w ostatnim półwieczu postęp technologiczny był tak daleko idący, że zmienił nawet sposób, w jaki żyjemy, komunikujemy się i odnosimy do siebie.

Technologia przyniosła wielkie korzyści dla rozwoju społecznego, ale także wady, które wyrażają się indywidualnie i zbiorowo.

Zalety technologii

Nowoczesne technologie ułatwiają codzienne życie i mają wiele pozytywnych aspektów, z których korzysta społeczeństwo, na przykład:

1. szybki dostęp do informacji

Dostęp do informacji dzięki technologiom takim jak sieć jest niemal natychmiastowy, dzięki czemu coraz więcej osób ma dostęp do danych, które pozwalają im podejmować lepsze decyzje, od stanu pogody po prognozy finansowe w dużej korporacji.

2. dostęp do wielu źródeł wiedzy

Technologia, poprzez sieć i wykorzystanie urządzeń, pozwala użytkownikom na dostęp do każdego rodzaju wiedzy i dla wszystkich poziomów nauczania. To, wraz z szybkością, z jaką można znaleźć informacje, jest cennym narzędziem, zwłaszcza w procesach szkoleniowych.

3. pobudza kreatywność

W dzisiejszych czasach istnieje wiele zasobów technologicznych umożliwiających tworzenie w wielu dziedzinach (artystycznej, naukowej, muzycznej, literackiej, kinematograficznej, komputerowej itp.), począwszy od darmowych programów do edycji obrazu, dźwięku i wideo, a skończywszy na tutorialach dotyczących modelowania 3D.

Z czasem takie zasoby (które kiedyś były bardzo drogie) stały się bardziej dostępne, pomagając stymulować kreatywność i sprzyjając powstawaniu nowych przestrzeni i formatów twórczych.

4. stymuluje innowacje

Wraz z postępem technologicznym pojawiają się również nowe wyzwania dla społeczeństwa, a innowacyjność pozwala na tworzenie satysfakcjonujących, a w wielu przypadkach masowych rozwiązań. Przykładem tego są usługi edukacji na odległość czy robotyka stosowana w służbie zdrowia.

5. zachęca do przedsiębiorczości

Kolejną zaletą technologii jest to, że przedsiębiorczość stała się znacznie łatwiejsza. Istnieje wiele darmowych lub tanich zasobów, które sprawiają, że przedsiębiorczość jest bardziej dostępna. Obecnie, aby rozwinąć pomysł, możesz mieć multidyscyplinarny zespół na odległość, możesz sprzedawać online, możesz szukać finansowania w dowolnym miejscu na świecie itp.

6. ułatwia komunikację

Kobieta komunikująca się za pomocą wideokonferencji.

Do późnych lat 80. większość komunikatorów internetowych nie istniała, podobnie jak komunikacja wideo.

Dostęp do Internetu i usprawnienia technologiczne spowodowały skrócenie dystansu, co znajduje odzwierciedlenie w sferze osobistej i gospodarczej, pozytywnie wpływając na środowisko pracy.

7. umożliwia dłuższe i szybsze podróże

Kolejny z pozytywnych aspektów technologii ma związek z rozwojem rozwiązań, które ułatwiają życie w społeczeństwie. Bardzo zauważalny jest postęp w systemach transportowych, coraz częściej proponowane są nowe alternatywy, które pozwalają na przewiezienie większej liczby osób w nowe miejsca i w krótszym czasie.

Namacalnym przykładem są japońskie pociągi typu bullet, a coraz bliżej jest turystyka kosmiczna (wycieczki na Księżyc w celach rozrywkowych).

8. uproszczenie obowiązków domowych

Zastosowanie technologii i rozwój urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralki, odkurzacze czy kuchenki mikrofalowe, uprościły obowiązki domowe. Z biegiem czasu udoskonalono ich konstrukcję, użyteczność i wydajność, czyli uzyskanie większej liczby i lepszych funkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Obecnie wiele urządzeń domowych jest podłączonych do Internetu i pozwala na zdalne uruchamianie i sterowanie ogrzewaniem, drzwiami automatycznymi, systemem bezpieczeństwa, a nawet samochodem.

9. bardziej efektywne procesy przemysłowe i administracyjne.

Technologia pomaga nam zwiększyć produktywność w procesach przemysłowych. Umożliwia wytwarzanie części w ogromnych ilościach i w krótszym czasie. Z drugiej strony technologia pozwala nam kontrolować procesy, które wcześniej były ręczne, co gwarantuje m.in. mniej błędów ludzkich i znacznie więcej weryfikowalnych danych w czasie rzeczywistym.

W ujęciu administracyjnym technologia chmury pozwala firmom uwolnić się od wydatków na infrastrukturę IT i zapewnić bezpieczeństwo danych.

10. poprawa i zwiększenie środków rozrywki

Korzyści płynące z technologii wpłynęły na wszystkie dziedziny rozrywki. streaming Pozwala również tym, którzy kiedyś byli konsumentami treści, stać się również twórcami, co wpłynęło na dynamikę komunikacji i poszerzyło dostępne opcje rozrywki.

Teraz nie tylko jest więcej platform do prezentowania treści, ale każda osoba może być swoim własnym gniazdkiem medialnym.

11. ułatwia procesy edukacyjne

Technologia pomaga dostarczyć zasoby edukacyjne do niedostępnych miejsc, umożliwiając coraz większej liczbie osób pokonanie przepaści cyfrowej i dołączenie do połączonego świata.

Procesy nauczania na odległość oraz rzeczywistość rozszerzona zastosowana w edukacji to przykłady tego, jak nowoczesne technologie mogą znacząco wpłynąć na kształcenie akademickie.

12) Umożliwia rozwój umiejętności technicznych w młodym wieku.

W przeciwieństwie do przeszłości, dziś bardzo powszechny jest dostęp dzieci do urządzeń i zasobów technologicznych. Stawia je to w korzystnej sytuacji w porównaniu z poprzednimi pokoleniami, ponieważ stymuluje rozwój pewnych umiejętności.

W dzisiejszych czasach powszechne jest, że dzieci wykazują zainteresowanie programowaniem, informatyką lub tworzeniem gier wideo. Pomaga to zwiększyć umiejętności techniczne przyszłych specjalistów.

13. tworzenie nowych źródeł zatrudnienia

Wraz z postępem technologicznym pojawiają się problemy, które wymagają innowacyjnych rozwiązań, tworząc nowe możliwości zatrudnienia, które napędzają rozwój gospodarczy na wielu poziomach.

Coraz większy rozwój bankowości internetowej ( fintech ), na przykład zapotrzebowanie na specjalistów związanych z inżynierią oprogramowania, rozwojem UX (user experience), specjalistów od analityki danych itp.

14. bardziej przystępna cenowo produkcja energii

Kolejną korzyścią płynącą z nauki i technologii jest usprawnienie procesów wytwarzania i dystrybucji energii, dzięki czemu staje się ona dostępna dla większej liczby osób, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i logistycznym.

Coraz więcej krajów rozwijających się ma dostęp do energii elektrycznej z instalacji odnawialnych.

15. wzrost wynagrodzeń i zysków

Technologia pomaga nam wykonywać prace, zadania i procesy przy użyciu mniejszej ilości czasu i zasobów. Fakt ten sprzyja wzrostowi zysków.

Wzrost ten ma proporcjonalny wpływ na składkę podatkową, tzn. im wyższe zyski, tym wyższe podatki. Wzrost wpływów podatkowych pozwala na wzrost gospodarki państwa i dalsze inwestowanie w rozwój naukowy i technologiczny.

16. poprawa systemów sanitarnych

Najnowocześniejszy sprzęt chirurgiczny.

Rozwój nauki i technologii doprowadził do znacznego postępu w optymalizacji systemów opieki zdrowotnej. Ulepszenia przynoszą korzyści zarówno pacjentom, jak i pracownikom służby zdrowia.

Procesy opieki, diagnozy i leczenia stają się bardziej efektywne dzięki nowym narzędziom, lekom i systemom interwencyjnym.

17. dłuższa średnia długość życia

Wzrost średniej długości życia jest bezpośrednią konsekwencją ewolucji systemów opieki zdrowotnej. Dzięki lepszym technikom diagnostycznym i lekom możliwe jest radzenie sobie z chorobami, które w przeszłości mogły być śmiertelne.

18. zwiększona produkcja towarów

Industrializacja przyniosła rewolucję technologiczną w procesach produkcyjnych, transformację gospodarki, która zaczęła poszerzać swoje horyzonty w skali globalnej.

Z drugiej strony, zastosowanie nowoczesnych technologii nie tylko usprawnia procesy produkcji znanych dóbr i usług, ale także sprzyja tworzeniu nowych produktów.

19. przyczynia się do walki z głodem na świecie

Technologia dostarcza rozwiązań poprawiających dostęp do żywności i bezpieczeństwo żywnościowe.

Rozwój technologiczny i naukowy służy rolnictwu i hodowli zwierząt w celu usprawnienia ich procesów, wdrożenia systemów zwalczania szkodników oraz uzdatniania i oczyszczania wody.

Są to niektóre ze środków stosowanych w celu poprawy poziomu produkcji żywności w krajach najsłabiej rozwiniętych.

20. sprzyja transformacji energetycznej

Technologia odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu krajobrazu energetycznego i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Istnieją takie działania jak wdrażanie systemów produkcji energii odnawialnej (panele słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej) czy technologia cyfrowa, w ramach której opracowywane są aplikacje pozwalające na zarządzanie zasobami w bardziej zrównoważony sposób.

Zobacz także:

 • Zalety i wady internetu.
 • Zalety i wady technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Ewolucja Internetu

Wady technologii

Chociaż nie możemy zaprzeczyć pozytywnemu wpływowi technologii na rozwój zbiorowy, przyniosła ona również wady, które wpływają na jednostki, a nawet na planetę.Oto niektóre z nich:

1. może mieć negatywny wpływ na wydajność

Niewłaściwe korzystanie z technologii za pośrednictwem urządzeń mobilnych może prowadzić do problemów w pracy, w szkole i w domu, ponieważ sprzyja rozproszeniu uwagi i prokrastynacji.

Sieci społecznościowe i gry online to dwa główne czynniki rozpraszające uwagę w klasach i środowiskach pracy, dlatego w wielu przypadkach ogranicza się korzystanie z urządzeń lub dostęp do niektórych stron internetowych.

2. porusza złożone dylematy etyczne

Na przykład rozwój sztucznej inteligencji (AI) rodzi dylematy, które kiedyś wydawały się science fiction. Jak należy podejść do przyszłej interakcji między ludźmi a AI? Kto będzie sprawował kontrolę nad tego rodzaju technologią? Jakie będą granice tego rozwoju?

Technologia stosowana w rozwoju broni masowej lub w medycynie również rodzi podobne problemy, takie jak jej wykorzystanie, kontrola i ograniczenia. I chociaż nie jest to wadą samą w sobie, to bez jasnych wytycznych w teraźniejszości, może generować wady w przyszłości z negatywnymi skutkami dla społeczeństwa.

3. może prowadzić do bezrobocia

W najbliższej przyszłości mechanizacja procesów, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, może sprawić, że praca ludzka będzie coraz mniej potrzebna. Stawia to w delikatnej sytuacji osoby, które nie mają dostępu do odpowiedniego szkolenia technologicznego, aby poradzić sobie ze zmieniającą się dynamiką pracy (osoby starsze lub bez dostępu do edukacji).

4. stymuluje izolację i samotność

Wykorzystanie technologii za pomocą urządzeń domowych ułatwia izolację. Nie trzeba już wychodzić z domu, aby pracować, robić zakupy czy nawiązywać kontakty towarzyskie. I choć jest to postęp w kategoriach technologicznych, w kategoriach społecznych prowadzi do powstawania jednostek, które są coraz bardziej połączone ze światem, ale odłączone od siebie.

5) Coraz bardziej skomplikowane staje się oddzielenie tego, co jest prawdziwe od tego, co nie jest prawdziwe.

Postęp technologiczny w dziedzinie edycji zdjęć, dźwięku i wideo sprawia, że użytkownikom nie będącym ekspertami coraz trudniej odróżnić fakty od fikcji.

Bardzo wyraźny przykład ma związek z fałszywe wiadomości czy fake news, ale także z bardzo aktualnym zjawiskiem, z którym bardzo trudno walczyć:... deepfakes czyli filmy zmontowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Technika ta, która zaczęła być wykorzystywana w przemyśle filmowym, pozwala na tworzenie twarzy i nakładanie ich na twarz innego aktora, uzyskując bardzo realistyczny efekt.Niestety, obecnie jest ona wykorzystywana do tworzenia fake newsów lub oskarżania ludzi o popełnienie czynów, w których nie brali udziału.Ponieważ jakość filmu jest bardzo wysoka, bardzo trudno zorientować się, że nie jest toreal.

6) Wytwarzanie odpadów technologicznych

Odpady i pozostałości technologiczne.

W przeszłości rozwój technologiczny był projektowany z myślą o długiej żywotności; dziś często zdarza się, że urządzenia przestają działać lub stają się bezużyteczne w stosunkowo krótkim czasie.

Odpady te wymagają długiego czasu na degradację i są wysoce zanieczyszczone, co znacząco wpływa na środowisko i jakość życia ludzi.

Może zainteresuje Cię widok urządzeń wejścia i wyjścia.

7) Kwestie prywatności i bezpieczeństwa

Obecnie korzystanie z technologii wiąże się z wymianą danych osobowych w zamian za możliwość korzystania z określonych usług. Doprowadziło to do różnego rodzaju negatywnych konsekwencji, takich jak oszustwa cyfrowe, nękanie w sieci, wymuszenia, kradzież tożsamości i inne problemy, które zagrażają prywatności i bezpieczeństwu użytkowników.

8) Umożliwia tworzenie broni

Niszczycielska moc technologii jest jednym z jej minusów. Od wieków wykorzystywano ją do celów wojskowych, od produkcji broni metalowej, przez technologię elektromagnetyczną, po pociski kierowane.

Ale nadaje się nie tylko do produkcji broni i materiałów wybuchowych, ale także pojazdów bojowych, systemów śledzenia, telekomunikacji i nadzoru.

Zanieczyszczenia i konsekwencje dla środowiska

Postęp technologiczny ma szczególnie szkodliwy wpływ na środowisko. Wytwarzanie zanieczyszczających odpadów i nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych to niektóre ze skutków ubocznych.

10. potencjalne szkody dla zdrowia

Istnieje wiele szkód dla zdrowia, które mogą być spowodowane nadużywaniem technologii.

Rośnie tendencja do spędzania coraz większej ilości czasu wolnego przed urządzeniami mobilnymi. Ten spadek aktywności fizycznej może prowadzić do chorób takich jak otyłość i innych przewlekłych patologii.

Ponadto nadmierne korzystanie z nowoczesnych technologii może mieć szkodliwe konsekwencje dla zdrowia psychicznego. Uszkodzona samoocena z powodu ciągłej ekspozycji na bodźce z mediów społecznościowych czy nałogowe korzystanie z platform do gier i zabaw to tylko kilka przykładów.

11) Zależność technologiczna

Zależność technologiczna powstaje w konsekwencji funkcjonowania społeczeństwa, którego ustrój i dobre funkcjonowanie oparte jest na systemach technologicznych. Brak takiej technologii spowodowałby poważne trudności w normalnym wykonywaniu codziennych czynności.

12) Rozwój broni laboratoryjnej

Rozwój nauki i techniki umożliwił człowiekowi wykorzystanie czynników biologicznych do niszczenia życia.

Broń biologiczna jest wysoce destrukcyjnym rodzajem broni, stosowanym od wieków, a obecnie regulowanym przez międzynarodowe konwencje.

13) Przeciążenie informacyjne

Jest to negatywny efekt szybkiego i nieograniczonego dostępu do informacji, nie tylko ze względu na trudności w przyswajaniu ogromnych ilości danych, ale także dlatego, że dane te nie zawsze są dobrej jakości.

14) Nierówności społeczne

Ta sytuacja nierówności wynika z faktu, że wciąż duży odsetek ludności świata nie ma dostępu do Internetu, a w rzeczywistości nie ma nawet dostępu do edukacji, czyli nie przeszedł podstawowego szkolenia w zakresie umiejętności czytania i pisania, które pozwoliłoby mu skorzystać z innych, bardziej złożonych zasobów, takich jak urządzenie komputerowe.

15) Naruszenie praw

Dostęp do technologii jest prawem, które zagraża realizacji wielu innych praw.

Od wydobycia materiałów do produkcji urządzeń po wykorzystanie sieci społecznościowych do nadawania pewnych treści, mogą pojawić się sytuacje, w których naruszone zostaną pewne prawa, takie jak wolność słowa, prawo do integralności, prywatności lub bezpieczeństwa osobistego.

Referencje:

 • Moreira, M. A. (1998). Nierówności, edukacja i nowe technologie Quadernis Digital, 11.
 • Soto, I. B. R. (2013). Nauka i technologia: polityka publiczna na rzecz wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento.
 • Téllez Carvajal, E. (2018). Technologie, bezpieczeństwo informatyczne i prawa człowieka Ius et scientia.

Zobacz także.

 • Zalety i wady portali społecznościowych
 • Zalety i wady tików
 • Rozwój technologii
 • Rodzaje technologii
 • Zalety i wady globalizacji.
Przewiń do góry