Różne rodzaje oprogramowania i ich funkcje (z przykładami)

Na stronie oprogramowanie to zbiór instrukcji zapisanych w programach komputerowych, które stanowią element logiczny komputera. Instrukcje te nadają sprzętowi zdolność do wykonywania różnych funkcji.

W zależności od ich funkcji możemy sklasyfikować. oprogramowanie Każdy z nich ma z kolei inne działy, które wykonują określone czynności w obrębie urządzenia elektronicznego. Zostały one wyjaśnione poniżej.

Rodzaje oprogramowania Działy Funkcja Przykłady
Oprogramowanie systemowe Program uruchamiania działalności Włączanie komputera BIOS
Systemy operacyjne Komputer i interfejs użytkownika

Windows

UNIX

iOS

Android

Oprogramowanie do programowania Budowa aplikacji przez użytkowników

Kompilatory

Zarządzanie archiwum

Kierownik biblioteki

Konsola

Terminal

Oprogramowanie diagnostyczne i konserwacyjne Wykrywanie błędów i usterek

Narzędzie do obsługi dysków

Fragmentator dysków

Ochrona przed wirusami

Kompresja danych

Sterownik urządzenia

(Device driver)

Włącza funkcję urządzenia, gdy jest ono podłączone do komputera. Sterownik kamery internetowej

Sterownik drukarki

Sterownik rysika

Oprogramowanie użytkowe Standardowe zastosowania Obiekty użyteczności publicznej o charakterze masowym

Procesory tekstu

Arkusz kalkulacyjny

Kierownik bazy danych

Administrator wykresów

Indywidualne zastosowania Obiekty użyteczności publicznej o ograniczonym zastosowaniu Oprogramowanie bankowe
Oprogramowanie komunikacyjne Połączenie między komputerami

Adres e-mail

Wideokonferencja

Platformy telepracy

Oprogramowanie zintegrowane Brak Kontrola urządzeń elektronicznych Oprogramowanie w telewizorach, grach wideo, kuchenkach mikrofalowych.

Oprogramowanie systemowe

Oprogramowanie systemowe obejmuje wszystkie te programy, które służą do uruchamiania i zarządzania wewnętrznymi zasobami komputera. W ramach tego oprogramowania mamy następujące działy:

Podstawowe oprogramowanie lub program startowy

Basic Input/Output System (BIOS): podstawowy system wejścia-wyjścia ) lub program rozruchowy jest pierwszym programem, który jest uruchamiany podczas startu komputera. Jest to oprogramowanie systemowe, które sprawdza urządzenia komputera i ładuje system operacyjny do pamięci. Oprogramowanie to znajduje się w pamięci ROM (ROM oznacza Pamięć tylko do odczytu ).

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne to oprogramowanie, które kontroluje zasoby komputera i funkcjonuje jako interfejs między użytkownikiem a komputerem, optymalizując wykorzystanie procesora, pamięci i urządzeń wejścia/wyjścia, aby umożliwić użytkownikom sprawną obsługę różnych programów.

System operacyjny związany jest z możliwościami sprzętu: komputera, smartfona, tabletu czy laptopa. Przykładowe systemy operacyjne to:

 • MS/DOS ( System operacyjny MicroSoft Disk ): system operacyjny firmy Microsoft dla komputerów osobistych z początku lat 80.
 • Microsoft Windows: najczęściej używany system operacyjny wszech czasów, który ewoluował od 1985 roku.
 • MAC OS: system operacyjny Macintosh firmy Apple dla komputerów stacjonarnych i przenośnych.
 • UNIX: wieloprogramowy, wieloużytkownikowy system operacyjny.
 • Linux: system operacyjny będący własnością publiczną.
 • iOS: system operacyjny dla iPhone'a i iPada.
 • Android: system operacyjny dla smartfonów.
 • Harmony OS: system operacyjny dla systemów Huawei.

Oprogramowanie do programowania

Są to programy systemowe, które ułatwiają budowę aplikacji użytkownika. W ramach tej grupy oprogramowania mamy:

 • Monterzy
 • Kompilatory
 • Śledzenie błędów w programowaniu
 • Systemy zarządzania dokumentacją
 • Kierownik biblioteki programowej
 • Zaciski

Programy diagnostyczne i konserwacyjne

Są to programy, które odpowiadają za wykrywanie błędów i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i oprogramowania.Nazywane są również Utilities lub Narzędzia Należą do nich:

 • Kompresor danych.
 • Ochrona przed wirusami.
 • Fragmentator dysków.
 • Użyteczność lotniska.
 • Narzędzie do obsługi dysków .

Sterowniki urządzeń

Sterowniki urządzeń lub sterowniki urządzeń Programy te są pisane w celu umożliwienia funkcjonowania urządzenia, które jest podłączone do komputera. Przykładami są:

 • Sterownik kamery internetowej.
 • Sterownik rysika.
 • Sterownik drukarki.

Być może zainteresuje Cię różnica między algorytmem a programem.

Oprogramowanie użytkowe

Oprogramowanie użytkowe to oprogramowanie dostarczające instrukcji do wykonania zadania, które nie jest związane z faktycznym działaniem komputera. Są to zadania, które faktycznie zachęcają do powszechnego korzystania z komputera, takie jak pisanie tekstu, słuchanie muzyki czy obliczanie rocznego budżetu firmy.

Standardowe oprogramowanie użytkowe

Aplikacje standardowe to oprogramowanie, które jest tworzone dla ogółu społeczeństwa i sprzedawane na masową skalę. Mogą mieć różne wersje dla różnych platform sprzętowych. Przykładami aplikacji standardowych są:

 • Procesory tekstu: Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages.
 • Elektroniczny arkusz kalkulacyjny: Microsoft Excel, Quattro Pro, Lotus.
 • Menedżer baz danych: MySQL, MS Acess, dBase.
 • Manager grafiki: Corel Draw, Paint Brush, Adope Photoshop, GIMP.
 • Przeglądarki internetowe: Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox.
 • Menedżer multimediów: Windows Media Player, VLC Media Player.

Oprogramowanie użytkowe na zamówienie

Istnieją aplikacje, które są tworzone dla konkretnego klienta, ze specyfikacją dla konkretnej platformy. Na przykład oprogramowanie banku jest dostosowane do wymagań tego banku.

Oprogramowanie komunikacyjne

Oprogramowanie komunikacyjne posiada instrukcje, które umożliwiają wymianę informacji między komputerami. Są one szeroko stosowane w telepracy, gdzie teksty, filmy i konferencje mogą być przesyłane w czasie rzeczywistym.Przykłady oprogramowania komunikacyjnego to:

 • Slack
 • Zoom
 • RingCentral
 • GoToMeeting
 • Skype
 • Adres e-mail

Oprogramowanie wbudowane

Oprogramowanie wbudowane to oprogramowanie sterujące funkcjami sprzętu elektronicznego, które nie jest widoczne dla użytkownika.Główną cechą tego oprogramowania jest to, że jest ono tworzone równocześnie ze sprzętem.Najpopularniejsze systemy operacyjne w systemach wbudowanych to Linux i Windows Embedded .

W urządzeniach takich jak telewizory, samoloty czy gry wideo wbudowane jest oprogramowanie. Na przykład wbudowane oprogramowanie w mikrofalówce odpowiada za reagowanie na przyciski na panelu, sterowanie ekranem LCD oraz włączanie i wyłączanie elementów podgrzewających jedzenie.

Możesz być również zainteresowany:

 • Różnica między sprzętem a oprogramowaniem
 • Rodzaje komputerów
 • Generacje komputerów
 • Rodzaje technologii
Referencje
 • Alcalde Lancharro, E., García López, M. (1994) Informática Básica, Second Edition, McGraw-Hill.
 • Byeongdo Kan, Y-J. K., Lee, R.Y. (2005) A design and test technique for embedded software. Third ACIS Int'l Conference on Software Engineering Research, Management and Applications SERA'05.
 • Meyers, R. A. (2001) Encyclopedia of Physical Science and Technology-Computer Software, Elsevier.
Przewiń do góry