11 przykładów istotnych wartości moralnych

Wartości moralne to cechy, które sprawiają, że życie w społeczeństwie i na świecie jest przyjemniejsze i znośniejsze. Wartości moralne związane są z dobrymi obyczajami i słusznymi działaniami w przeciwieństwie do tego, co złe, niesłuszne lub niesprawiedliwe. Są więc ważne dla utrzymania stabilności i funkcjonowania społeczeństwa.

Nasze wartości moralne wyrażamy poprzez nasze postawy, zachowania i opinie, kiedy wchodzimy w interakcje z innymi. Są one określane przez społeczeństwo, rodzinę i kulturę, w której się rozwijamy.

Oto przykłady najważniejszych wartości moralnych.

1) Sprawiedliwość

Sprawiedliwość jest wartością moralną, ponieważ utrzymuje harmonię między jednostkami w społeczeństwie. Być sprawiedliwym to dawać każdemu to, na co zasługuje. Na przykład, wykonywać na zmianę czynność, której wszyscy w domu nie lubią. Dzielić się czymś po równo między kolegów. Płacenie takiej samej płacy za taką samą pracę, bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie etniczne, jest również aktem sprawiedliwości.sprawiedliwości.

2. sprawiedliwość

Osoba sprawiedliwa to taka, która zachowuje się prawidłowo i uczciwie we wszystkich dziedzinach swojego życia, a więc obejmuje większość wartości moralnych. Prawość oznacza działanie w sposób sprawiedliwy, uczciwy, szczery i konsekwentny. Na przykład od sędziego oczekuje się, że będzie prawy, nieprzekupny, sprawiedliwy, bezstronny i neutralny w swoich osądach.

Szacunek

Szacunek jest wartością moralną w tym sensie, że ułatwia nam kontakty z innymi ludźmi i jest podstawą wielu innych wartości, takich jak tolerancja i lojalność. Okazujemy szacunek, gdy traktujemy ludzi z uwagą i uznaniem. Jesteśmy winni szacunek osobom starszym, naszym rodzicom, nauczycielom i ludziom, którzy oferują nam usługi.

4) Uczciwość

Uczciwość jako wartość moralna jest ważna dla utrzymania zaufania między ludźmi. Kiedy zwracamy coś, co znaleźliśmy, a co nie należy do nas, kiedy nie oszukujemy, aby wygrać grę, lub kiedy mówimy prawdę, nawet jeśli może nas to zranić, jesteśmy uczciwi.

5) Uczciwość

Uczciwość jest kluczową wartością w życiu społecznym. Być uczciwym to mówić prawdę, nie kłamać, uznać, gdy popełniamy błędy. Jeśli spóźnimy się na spotkanie, nie szukać wymówek i przyjąć do wiadomości, że nie zaplanowaliśmy naszej podróży.

6) Odpowiedzialność

Oddanie zadania, gdy zostaniemy o to poproszeni, wykonywanie obowiązków w domu, chodzenie do pracy, terminowe płacenie rachunków i kont sprawiają, że czujemy się odpowiedzialni. Wartość odpowiedzialności polega na zapewnieniu, że rzeczy zostaną wykonane i że możemy zaufać pracy innych i własnej.

7. życzliwość

Dobroć wyraża się, gdy dokonujemy aktów dobroci i hojności. Bycie dobrym oznacza pomoc innym, gdy są w potrzebie, np. wolontariat w organizacji pomagającej potrzebującym.

8) Solidarność

Na przykład, gdy w jednym kraju dochodzi do klęski żywiołowej, inne kraje okazują solidarność, wysyłając zaopatrzenie medyczne i żywnościowe, aby dotknięty nią kraj mógł przezwyciężyć kryzys.

9) Lojalność

Lojalność jest cenna dla społeczeństwa, ponieważ okazujemy nasze oddanie osobie, idei lub organizacji.Oznacza to, że możemy na kogoś liczyć na dobre i złe.Kiedy poświęcamy naszą uwagę i podziw dla osoby lub grupy pomimo niedogodności lub nieporozumień, jesteśmy lojalni.Jeśli przyjaciel ma problem, okazujemy lojalność poprzez udzielenie wsparcia i utrzymanieprzyjaźń.

10. lojalność

Wierność to nieograniczone oddanie osobie, sprawie lub przekonaniom, które przejawia się lojalnością i ciągłym wsparciem. Kiedy para się pobiera, oczekuje się, że każde z nich będzie wierne drugiemu. Jest to część dobrych manier i szacunku dla siebie nawzajem oraz dla struktur społecznych.

Tolerancja

Nie wszyscy ludzie są tacy sami lub mają takie same upodobania. Akceptowanie opinii, preferencji lub zachowań innych osób, które różnią się od naszych własnych, to bycie tolerancyjnym. Jest to wartość kluczowa dla pokojowego życia z innymi, z poszanowaniem naszych różnic. Kiedy sąsiad gra głośno, ponieważ obchodzi swoją rocznicę, pozwól mu na to bez skargi, zawszei kiedy nie posuwa się za daleko lub nie lekceważy swoich sąsiadów.

Możesz być zainteresowany:

  • Wartości i antywartości
  • Zasady i wartości
  • Przykłady etyki i moralności
  • Podstawowe wartości etyczne (i ich przykłady)
Przewiń do góry