Zasady to zbiór parametrów etycznych o charakterze uniwersalnym, mających na celu kierowanie życiem w społeczeństwie.

Wartości są wytycznymi określającymi prawidłowe zachowania jednostek w społeczeństwie.

Zasady Wartości
Zbiór nakazów o charakterze uniwersalnym, które pozwalają na harmonijne życie w społeczeństwie. Zespół zasad lub cech, które umożliwiają jednostce postępowanie zgodne z tym, co uważa się za słuszne.
Rodzaje zasad
 • Zasada życia.
 • Zasada wolności.
 • Zasada człowieczeństwa.
 • Zasada dobra.
 • Zasada równości.
 • Zasada moralności.
 • Wartości etyczne.
 • Wartości moralne.
 • Wartości religijne.
 • Wartości obywatelskie.
 • Wartości rodzinne.
 • Wartości osobiste.

Czym są zasady?

Zasady to system reguł lub praw, które muszą być przestrzegane, aby dany system funkcjonował prawidłowo. Są uniwersalne, dlatego dotyczą wszystkich jednostek i są niezbędne, aby postępować właściwie.

Nadzieją jest, że wszyscy ludzie będą znali i stosowali w praktyce podstawowe zasady etyczne, aby współżycie społeczne odbywało się w harmonii, dążąc do osobistego doskonalenia, ale nigdy ze szkodą dla innych.

Co więcej, zasady te istnieją niezależnie od tego, czy jednostka jest ich świadoma, czy stosuje je w praktyce.

Zasady są przewodnikiem, który określa, co jest dobre od tego, co złe, są więc podstawą ludzkich wartości.

Podstawowe zasady etyczne

Zasada życia

Odwołuje się do prawa do życia jako wsparcia dla pozostałych zasad, dlatego wszystko, co sprzyja życiu, powinno być zawsze uprzywilejowane, zarówno na poziomie osobistym, jak i zbiorowym.

Zasada wolności

Zasada ta głosi wolność człowieka od chwili urodzenia, więc każdy środek, który uniemożliwia mu bycie wolnym, narusza tę zasadę.

Zasada człowieczeństwa

Człowiek jest miarą wszechrzeczy i dlatego należy zachować i szanować jego życie i godność.

Zasada dobra

Czynienie dobra, rozumianego jako to, co jest uznawane za słuszne dla dobra wspólnego, oraz unikanie wszelkich zachowań sprzecznych z tą zasadą.

Zasada równości

Wszyscy ludzie są równi wobec prawa, bez względu na rasę, płeć, narodowość, status społeczny lub jakąkolwiek inną cechę.

Zasada moralności

Odnosi się do wszystkich zasad, których należy przestrzegać, aby zapewnić stabilność i współżycie społeczne poprzez wykonywanie ustanowionych w tym celu obowiązków i praw.

Czym są wartości?

Wartości to indywidualne predyspozycje lub cechy określające zachowanie jednostki w społeczeństwie. Wartości wywodzą się z uniwersalnych zasad etycznych, stąd ich celem jest kierowanie jednostek do właściwego postępowania, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Rodzaje wartości

W zależności od pochodzenia ich nakazów, wartości mogą być:

Wartości etyczne

Są to wskazówki społeczne regulujące w sposób ogólny zachowania społeczne. Odpowiedzialność i solidarność to przykłady wartości etycznych.

Wartości moralne

Odnosi się do tych praktyk, które są powszechne w zachowaniach społecznych.Są one przekazywane z pokolenia na pokolenie i mogą zmieniać się w zależności od środowiska.Na przykład, w niektórych społeczeństwach jest to dopuszczalne, aby dzieci mieszkały z rodzicami przez długi czas, ponieważ jest to związane z silnymi wartościami rodzinnymi i tradycjami, ale w innych społeczeństwach jest poprawne, aby dzieci wyemancypować się wcześnie.

Być może zainteresuje Cię więcej przykładów wartości moralnych.

Wartości religijne

Są to wytyczne dyktowane przez daną religię, co jest dobre, a co złe według jej tradycji. W religii katolickiej jedną z wartości religijnych jest małżeństwo, które według jej podstawowych nakazów jest postrzegane jako jedyny sposób na założenie rodziny.

Wartości obywatelskie

Są to wartości, które regulują zachowania obywateli, np. szacunek dla symboli czy tradycji danego kraju i jego prawa.

Wartości rodzinne

Odnosi się do przekazywanych w domu wskazówek dotyczących zachowań, które mogą stanowić kompendium lub wybór wszystkich powyższych.

Wartości osobiste

Są to cechy, które każdy człowiek decyduje się kultywować i wprowadzać w życie w zakresie tego, co uważa za słuszne dla siebie i innych. Stanowią one kompendium wartości etycznych, moralnych, rodzinnych, religijnych i obywatelskich.

Chociaż oczekuje się, że wartości będą pozytywne lub dobre, istnieją również wartości negatywne lub antywartości. Na przykład spóźnianie się, brak szacunku dla innych lub dla zbiorowości i nielojalność są antywartościami i są szkodliwe dla współżycia społecznego.

Zobacz także.

 • Wartości i antywartości
 • Etyka i moralność.
 • Normy moralne
 • Przykłady etyki i moralności
Przewiń do góry