Różnica między stanami skupienia materii a właściwościami materii

Są to. stany skupienia materii Specyficzne wzory, w których zgrupowane są składniki materii. właściwości materii Natomiast właściwości materii to zespół cech, które materia prezentuje i które ją charakteryzują.

Materię definiuje się jako to, co ma masę, zajmuje przestrzeń i składa się z atomów i cząsteczek, które same są materią.

Stany skupienia materii Właściwości materii
Definicja Forma organizacji lub upakowania atomów lub cząsteczek substancji lub ciała. Cechy substancji lub ciała określone przez jego budowę chemiczną i fizyczną.
Rodzaje Istnieje pięć stanów skupienia: ciało stałe, ciecz, gaz, plazma i kondensat Bosego-Einsteina. Istnieje wiele właściwości: fizyczne, chemiczne, inkluzywne, ekskluzywne.
Przykłady W temperaturze 0 ºC alkohol etylowy jest cieczą, a woda ciałem stałym. Masa, objętość, temperatura topnienia, stabilność termodynamiczna.

Jakie są stany skupienia materii?

Burza jest przykładem przyrody, w której możemy znaleźć materię w stanie stałym (grad), ciekłym (deszcz), gazowym (chmury) i plazmowym (piorun).

Stany skupienia materii odnoszą się do sposobu organizacji cząsteczek składowych materii.Określa się je również jako stany skupienia materii .

Istnieje pięć stanów skupienia materii: ciało stałe, ciecz, gaz, plazma i kondensat Bosego-Einsteina. a przemiana fazowa powstaje, gdy jeden stan skupienia materii przekształca się w drugi, np. gdy ciało stałe staje się cieczą (topnienie) lub ciecz staje się ciałem stałym (krzepnięcie).

Solidny

Ciało stałe ma określony kształt i objętość, ponieważ jego cząsteczki są ściśle upakowane razem, ograniczając ruch między nimi.

Przykładami ciał stałych są skały, drewno i metale w temperaturze pokojowej. Woda w temperaturze poniżej 0°C jest w stanie stałym.

Płyn

Ciecz ma określoną objętość i przyjmuje kształt pojemnika, w którym się znajduje. Cząsteczki cieczy są zgrupowane w taki sposób, że mogą poruszać się swobodniej w porównaniu z ciałami stałymi.

Przykładami stanów ciekłych w temperaturze pokojowej są woda, rtęć, olej i alkohol.

Gaz

W gazach cząsteczki lub atomy są rozproszone w ograniczającej je przestrzeni. Nie mają one określonej objętości ani kształtu, tzn. przyjmują kształt i objętość pojemnika, w którym się znajdują.

Przykładem gazów w temperaturze pokojowej jest powietrze, które jest mieszaniną pierwiastków gazowych takich jak tlen, azot i dwutlenek węgla.

Plazma

Plazma powstaje, gdy gaz otrzymuje dużą ilość energii, co powoduje uwolnienie jego elektronów. Podobnie jak gazy, plazma nie ma określonego kształtu ani objętości.

Przykładem plazmy są gwiazdy, błyskawice, światła fluorescencyjne i neony.

Kondensat Bosego-Einsteina

Stan skondensowany Bosego-Einsteina jest osiągany, gdy grupa atomów jest schłodzona do temperatury bliskiej zeru absolutnemu (-273 °C). W tym momencie atomy prawie nie poruszają się względem siebie, zachowując się tak, jakby były pojedynczym atomem.

Przykłady stanu skondensowanego Bosego-Einsteina uzyskano doświadczalnie dopiero w latach 90. W wielu z tych eksperymentów wykorzystano chłodzone laserem atomy rubidu.

Może Cię również zainteresować widok Materii i energii.

Jakie są właściwości materii?

Kowalność do tworzenia łańcucha jest fizyczną właściwością żelaza, natomiast utlenianie jest właściwością chemiczną żelaza.

Na stronie właściwości materii to te cechy lub atrybuty materii, które zależą od jej składu chemicznego i struktury fizycznej Właściwości te mogą być fizyczne, chemiczne, intensywne lub ekstensywne.

Właściwości fizyczne

Mierzalne właściwości, które nie obejmują modyfikacji struktury chemicznej materii. Elastyczność, temperatura, objętość i temperatura wrzenia są przykładami właściwości fizycznych.

Właściwości chemiczne

Obejmują one te cechy, które można zaobserwować jedynie przy zmianach w strukturze chemicznej. Przykładami właściwości chemicznych są reaktywność, palność, toksyczność i stabilność termodynamiczna.

Intensywne właściwości

Są to właściwości, które nie zależą od ilości materii. Na przykład gęstość materiału nie zmienia się, czy mamy 1 kilogram, czy 10 gramów tego samego materiału.

Rozległe właściwości

Właściwości fizyczne, które zmieniają się przy zmianie ilości materii, np. objętość i masa.

Może Cię również zainteresować zobacz:

  • Fizyczne i chemiczne właściwości materii
  • Właściwości intensywne i ekstensywne.

Przykłady właściwości materii

Różne właściwości materii są wykorzystywane do identyfikacji i klasyfikacji materiałów.Oto kilka przykładów.

Stabilność chemiczna

Zdolność materii do reagowania w określonych warunkach decyduje o jej stabilności chemicznej. Na przykład gazy szlachetne (hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon i oganeson) są najmniej reaktywnymi pierwiastkami w układzie okresowym. Natomiast metale alkaliczne (lit, sód, potas, rubid, cez i frank) silnie reagują w obecności wody.

ciągliwość

Łatwość, z jaką materiał może być przekształcony w arkusze bez łamania, jest właściwością fizyczną znaną jako ciągliwość. Na przykład, węgiel nie jest ciągliwy, ponieważ przy uderzeniu z wystarczającą siłą pęka na kawałki. W przeciwieństwie do tego, jedna uncja złota (28,35 g) może być rozciągnięta na arkusz o powierzchni 91 m2.

Ciepło właściwe

Ciepło właściwe to intensywna właściwość fizyczna, która wskazuje ilość ciepła potrzebną do podniesienia temperatury o jeden stopień Celsjusza jednego kilograma materiału. Na przykład ciepło właściwe złota wynosi 129 dżuli/°C na kilogram, a chlorku sodu 864 dżule/°C na kilogram.

Oznacza to, że do podniesienia temperatury soli o jeden stopień potrzeba siedem razy więcej ciepła niż w przypadku złota, co oznacza, że złoto nagrzewa się szybciej niż sól.

Ładunek elektryczny

Ładunek jest właściwością fizyczną, która określa siły oddziaływania materii w polu elektromagnetycznym. Istnieją ładunki dodatnie, ujemne lub obojętne. Ładunki równe przeciwstawiają się sobie, a ładunki różne przyciągają się.

Możesz być również zainteresowany:

  • Przewodniki, izolatory i półprzewodniki
  • Masa i ciężar
Przewiń do góry