Różnica między przyjaźnią a towarzystwem

Różnica między przyjaźnią a towarzystwem polega na tym, że intymność związku Relacja, którą tworzy towarzystwo jest uniwersalna, natomiast relacja, którą tworzy przyjaźń jest szczególna.

Koleżeństwo to wartość bycia dobrym człowiekiem pomagającym ludziom, których się zna. bez konieczności wplatania linku przyjaźń natomiast jest pojęciem szerszym niż koleżeństwo, gdyż zakłada bardziej intymną relację. relacja budowana przez długi czas .

Zarówno przyjaźń, jak i koleżeństwo opierają się na wartościach solidarności, empatii, szacunku i tolerancji.

Koleżeństwo pojawia się na przykład w czasach kryzysu, kiedy ludzie muszą się wspierać i pracować jako zespół. Czy to w pracy, czy poza nią, towarzystwo pomaga sobie nawzajem, nie oczekując niczego w zamian i nie musząc znać ludzi.

Kluczem do przyjaźni jest znajomość drugiego człowieka.Przyjaźń to więź bezwarunkowej miłości, w której towarzystwo wynika z poczucia pomagania tym, których kochamy.Przyjaźń wymaga lojalności, szczerości, zaangażowania i wzajemności.

Osoby pozostające w przyjacielskich relacjach nazywane są przyjaciółmi, co wywodzi się z łacińskiego znaczenia kochać. W tym sensie przyjaźń jest dla przyjaciół, a koleżeństwo dla znajomych.

Gdy wspólnota i przyjaźń łączą się w grupę o pewnej organizacji i stałości, nazywa się ją braterstwem.

Przewiń do góry