Różnica między naukami formalnymi a rzeczowymi

Na stronie nauki formalne dotyczą abstrakcyjnych idei, a nauki ścisłe Nauka w ogóle jest zbiorem idei charakteryzujących się racjonalną, systematyczną, dokładną, sprawdzalną i zawodną wiedzą.

Nauki faktograficzne zajmują się twierdzeniami typu "energia kinetyczna zależy od masy i prędkości", które są uzasadnione poprzez obserwację i eksperyment. Nauki formalne posługują się twierdzeniami typu "każda liczba o wykładniku zero jest równa jeden", które są niezależne od doświadczenia.

Nauki formalne Nauki ścisłe
Definicja Nauki, które zajmują się badaniem abstrakcyjnych bytów podmiotowych. Nauki, które zajmują się badaniem obiektywnych faktów przyrody.
Przedmiot badań Ideały Fakty materialne
Oświadczenia Relacje między znakami. Związki między zdarzeniami i procesami.
Metoda Indukcyjne wnioskowanie. Obserwacja i eksperymentowanie.
Przykłady Matematyka, logika, informatyka. Fizyka, chemia, biologia, socjologia, ekonomia.

Czym są nauki formalne?

Nauki formalne lub ścisłe badają idee, czyli nie odnoszą się do niczego, co można znaleźć w rzeczywistości.Są racjonalne, systematyczne i sprawdzalne, ale nie są obiektywne, nie dają nam informacji o rzeczywistości, nie zajmują się faktami.Zajmują się idealnymi bytami, które istnieją tylko w ludzkim umyśle, a nie w rzeczywistości.Przedmiotem nauk formalnych jest postać idei.

Charakterystyka nauk formalnych

 • Zajmują się symbolami i relacjami, które można między nimi ustalić, bez konieczności uciekania się do doświadczenia, aby uzyskać wyniki.
 • Demonstrują lub udowadniają.
 • Jest samowystarczalny: konstruują własne obiekty badań jako abstrakcje obiektów rzeczywistych, takich jak figury geometryczne i liczby całkowite.
 • Wykorzystuje on wzory analityczne Czyli do formuł, które można zatwierdzić za pomocą prostej analizy racjonalnej.

Przykład nauki formalnej

Matematyka

Przedmiotem matematyki jest badanie abstrakcyjnych konstrukcji umysłowych.

Matematyka jest nauką o liczbach, ilościach i przestrzeni, a jej przedmiotem badań są idee, wytwór ludzkiej wyobraźni.

Czym są nauki o faktach?

Nauki rzeczowe lub empiryczne badają fakty występujące w przyrodzie. Zajmują się faktami i zdarzeniami, które występują w świecie i które możemy poznać poprzez doświadczenie.

Słowo "faktograficzny" pochodzi od łac. factum Opiera się na obserwacji i eksperymentach w celu wygenerowania wiedzy naukowej.

Charakterystyka nauk o faktach

 • Weryfikują one hipotezy Nauka faktograficzna wychodzi od wcześniejszej wątpliwości, do której podaje się możliwe wyjaśnienie lub "hipotezę".
 • Ma charakter pasywny i aktywny Obserwacja ma charakter pasywny, tzn. obserwacja jest dla naukowca głównym źródłem danych. Poprzez eksperyment naukowiec aktywnie kontroluje zjawiska, które chce badać.
 • Jest on policzalny środki matematyczne są wykorzystywane do kwantyfikacji, pomiaru i tłumaczenia zjawisk przyrodniczych.
 • Użyj wzorów może zawierać wzory analityczne i wzory syntetyczne.

Rodzaje nauk o faktach

W ramach nauk empirycznych lub rzeczowych można wyróżnić dwie grupy:

 • Nauki przyrodnicze Fizyka, biologia, astronomia i chemia to nauki przyrodnicze.
 • Nauki społeczne Dyscypliny badające zjawiska związane z ludźmi, ich zachowaniami i interakcjami, w tym psychologia, socjologia i ekonomia.

Przykład nauki o faktach

Biologia

Biologia jako nauka merytoryczna wymaga eksperymentów i obserwacji.

Biologia jest nauką zajmującą się badaniem istot żywych i jako taka obejmuje wiele dziedzin, takich jak ekologia, botanika, zoologia, mikrobiologia, między innymi.

Możesz być również zainteresowany:

 • Nauki przyrodnicze i społeczne
 • Klasyfikacja nauk
Przewiń do góry