Różnica między internetem a siecią

Warunki internet i sieć Mimo to, w wielu przypadkach ludzie mają tendencję do mylenia terminów internet i sieć, błędnie uznając je za synonimy.

W zasadzie powstanie internetu poprzedza powstanie sieci. Internet powstał około 1960 roku pod nazwą ARPANet, która miała zapewnić szybszą reakcję na organizację danych i wykorzystanie sprzętu komputerowego.

W tym czasie zaawansowana agencja badawcza w Stanach Zjednoczonych dokonała pierwszego udanego połączenia między dwoma komputerami, które było później wykorzystywane do celów rządowych i uniwersyteckich.

Po latach brytyjski naukowiec Tim Berners-Lee opracował w latach 90. World Wide Web znanej jako sieć, która jest systemem przesyłania hipertekstu przez internet.

Internet

Internet to. system komputerowy tworzący dużą globalną sieć komunikacyjną Internet, dzięki któremu miliony ludzi są utrzymywane w łączności za pomocą różnych usług oferujących połączenie.

Charakterystyka internetu

 • Składa się ze scentralizowanego zestawu sieci komunikacyjnych połączonych ze sobą za pomocą protokołu TPC/IP, za pośrednictwem których następuje wymiana informacji pomiędzy urządzeniami.
 • Niematerialny system, który określa się jako dużą pajęczynę złożoną z sieci urządzeń takich jak komputery, kable, routery telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń przenośnych.
 • Jest to uniwersalny i wolny system, który pozwala na dzielenie się każdym rodzajem informacji, z których część jest chroniona prawem autorskim, a część jest swobodnie dostępna.
 • Umożliwia wymianę lub konsultację różnego rodzaju danych za pośrednictwem przeglądarek lub stron internetowych, m.in. tekstów, obrazów, filmów, map.
 • Dzięki usługom oferowanym przez internet, relacje międzyludzkie zostały zmodyfikowane poprzez sieci społecznościowe, wiadomości tekstowe i e-maile.
 • Jest to system, którego wzrost był niepowstrzymany i który pozwolił na rozwój nowych koncepcji, zawodów, usług oraz paradygmatów tworzenia i badania informacji.
 • Jest to kompleksowy system, który oprócz wymiany informacji daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz różnych krajowych i międzynarodowych działań handlowych.

Zobacz też 20 zalet i wad internetu.

Strona internetowa

Strona internetowa lub World Wide Web jest system internetowy Internet, dzięki któremu można przesyłać różnego rodzaju dane za pomocą protokołu Hypertext Transfer Protocol lub HTTP, czyli linków na stronach internetowych.

Cechy strony internetowej

 • Jest to system, dzięki któremu zarządza się informacjami, które będą udostępniane przez internet.
 • Konieczne jest posiadanie połączenia z Internetem na komputerze lub urządzeniu mobilnym, aby móc zasięgnąć informacji w sieci, np. w przeglądarkach Google, Mozilla, Safari, Youtube.
 • Narzędzie internetowe umożliwiające dostęp do dużej ilości treści, które z kolei kierują nas do innych stron itd.
 • Jest on tworzony przy użyciu języka komputerowego HTML ( Hipertekstowy język znaczników ), język znaczników umożliwiający tworzenie dokumentów, które można udostępniać przez Internet.
 • Wykorzystuje system Uniform Resource Locator lub URL, który jest specyficznym adresem określającym każdy z zasobów znalezionych w sieci, tzn. jest to unikalny identyfikator dla każdej strony, dokumentu, pliku itp. znalezionych w sieci.
Przewiń do góry