Różnica między Innate a Nato

Różnica między innogy a nato polega na sposobie użycia, gdyż. nato oznacza "narodziny". e innate oznacza "urodzony w". lub "urodzony dla".

Zarówno słowo nato lub nata, jak i słowo innato lub innata wywodzą się z łaciny, ale nie mają tego samego pochodzenia.Nato pochodzi z łaciny natus co odpowiada "urodzonemu", natomiast innate pochodzi od czasownika innasci co odnosi się do kogoś "urodzonego w".

Nato ogólnie odnosi się do stanowisk lub tytułów honorowych przyznawanych na podstawie zasług lub naturalnych lub przyrodzonych predyspozycji do wykonywania określonej rzeczy. Słowo nato może być użyte np. w następujących kontekstach:

 • Urodzony szef,
 • Urodzony przywódca,
 • Urodzony talent,
 • Urodzona rozmówczyni,
 • Nienarodzone dziecko lub nienarodzone dziecko itp.

Wrodzony z drugiej strony jest używany, aby wskazać, że osoba urodziła się z pewną postawą lub cechą Przykłady użycia słowa innate to:

 • Wrodzony talent,
 • Wrodzony dar,
 • Wrodzony lęk wysokości,
 • Wrodzony potencjał,
 • Wrodzone błędy organizmu itp.

Możemy rozważyć urodzony i wrodzony jako synonimy Jednym ze sposobów na ich rozróżnienie jest użycie ich w różnych kontekstach:

 • używać nato do definiowania hierarchii, czy narodzin jako zjawiska i
 • używać inborn dla dziedziczonych umiejętności i cech.
Przewiń do góry