Internet jest globalną siecią komunikacyjną, która umożliwia wzajemne połączenie komputerów w celu wymiany informacji.

Łatwość dostępu do informacji, do treści na różne tematy i w różnych formatach, wydaje się być wielką szansą, ale w niektórych przypadkach może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego.

Dlatego ważne jest, aby przeanalizować zalety i wady internetu, aby zrozumieć, jak możemy go najlepiej wykorzystać.

Internet
Definicja Globalna sieć łączności i wymiany danych.
Zalety
 1. Szybkość komunikacji.
 2. Dostęp do wielu treści.
 3. Rozpowszechnianie własnych treści.
 4. Uproszczenie procesów.
 5. Masowość wiedzy.
 6. Duch współpracy.
 7. Interakcja z interesariuszami.
 8. Generowanie nowych miejsc pracy.
 9. Dostęp do nowych formatów rozrywki.
 10. Nowa dynamika społeczna.
Wady
 1. Wykorzystanie danych osobowych do nieznanych celów.
 2. Stymuluje siedzący tryb życia.
 3. Przestępczość cyfrowa.
 4. Molestowanie w sieci.
 5. Inwazyjna reklama.
 6. Spam.
 7. Fake news.
 8. Narażenie na nieodpowiednie treści.
 9. To może być uzależniające.
 10. Ogranicza komunikację twarzą w twarz.

Zalety internetu

Dzięki internetowi można korzystać i cieszyć się treściami w sieci. Oto kilka innych zalet korzystania z internetu:

Szybkość komunikacji

Szybkość, z jaką możemy uzyskać dostęp do informacji, dzięki internetowi stopniowo wzrasta z biegiem czasu.

Możliwości komunikacyjne są coraz większe, od tradycyjnej poczty do e-maila, czy od telegramów do wideorozmów.

Ten nowy sposób interakcji wywarł głęboki wpływ na codzienną i organizacyjną dynamikę, na którą wpływa obecnie natychmiastowość.

Zobacz też Różnica między internetem a siecią.

2. dostęp do wielu treści

Internet zapewnia dostęp do treści o szerokim zakresie tematycznym, od wiadomości po tematy bardzo specjalistyczne, naukowe, humorystyczne, kulturalne, rozrywkowe, edukacyjne, rekreacyjne itp.

Poszerza to dostępne opcje i daje użytkownikom znacznie większą swobodę wyboru tego, co ich interesuje. W przeszłości jednak tradycyjne media wyznaczały standardy tego, jakie treści mogą być odbierane.

3) Upowszechnianie własnych treści

Kolejną zaletą Internetu jest możliwość udostępniania własnych treści.

Wraz z wynalezieniem sieci internetowej w latach 90. XX wieku, narodziła się możliwość generowania i przekazywania hipertekstu, dając użytkownikom możliwość tworzenia i rozpowszechniania treści, począwszy od platform blogowych takich jak Blogger, poprzez Instagram stories czy kanały YouTube.

Internet pomógł użytkownikom przejść z roli biernych odbiorców do roli jednoczesnych nadawców i odbiorców komunikatów.

Zobacz także:

 • Zalety i wady portali społecznościowych.
 • Zalety i wady technologii informacyjno-komunikacyjnych

4) Uproszczenie procesów

Internet przyczynił się do znacznego usprawnienia procesów codziennych i organizacyjnych, które mają wpływ na jakość życia i ewolucję społeczną.

Na przykład możliwość kupowania w sieci, zarządzania firmami, zatrudniania pracowników zdalnie, posiadanie systemów zarządzania pozwalających na aktualizację danych firmy itp.

5) Masowość wiedzy

Jedna z najistotniejszych zalet internetu ma związek z tym, że umożliwia on dostęp do wiedzy bez ograniczeń geograficznych.

Osoba posiadająca komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do internetu może zdobywać wiedzę na wiele tematów, generować nowe umiejętności lub doskonalić już posiadane bez względu na to, gdzie się znajduje.

Dzięki internetowi możliwe jest odbieranie lub prowadzenie zajęć na odległość, dostęp do zdalnych bibliotek, poradników, podręczników, raportów technicznych lub naukowych itp.

Ta zaleta została wykorzystana jako narzędzie, które obecnie jest niezbędne w procesach edukacyjnych, zwłaszcza w miejscach geograficznie trudno dostępnych.

6) Duch współpracy

Internet pobudził tworzenie projektów, które wymagają pracy grup ludzi na całym świecie, którzy są zmotywowani wspólnym celem.

Jednym z najbardziej znaczących przykładów tego typu inicjatyw jest Wikipedia, która łączy pracę tysięcy osób tworzących i edytujących treści znajdujące się w tej kultowej encyklopedii. online i bezpłatnie.

Interakcje z zainteresowanymi stronami

Możliwość interakcji w czasie rzeczywistym z ludźmi z całego świata zrodziła tysiące grup wielozawodowych.

Od organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, przez techniczne grupy dyskusyjne, po kluby różnego rodzaju (anime, gry wideo itp.).

8) Tworzenie nowych miejsc pracy

Postęp technologiczny, napędzany przez stworzenie i ewolucję Internetu, pobudził tworzenie nowych miejsc pracy.

Poszerza to możliwości kształcenia i specjalizacji, a także zwiększa ogólny rynek pracy.

Profile związane z programowaniem, analizą Big Data projektowanie doświadczeń użytkownika, SEO i marketing Stały się one nową akademicką alternatywą dla tradycyjnych zawodów.

9. dostęp do nowych form rozrywki

Z telewizji, radia i mediów drukowanych przeszliśmy do treści internetowych. streaming Na stronie podcast i wiadomości online, których przekazywanie jest możliwe dzięki rozwojowi internetu.

Chociaż formaty te są tworzone w sieci, ich udostępnianie zależy od internetu.

10. nowa dynamika społeczna

Możliwość przeprowadzenia spotkania roboczego w formie wideorozmowy oraz pracy zdalnej ( biuro domowe ) to dwie najistotniejsze możliwości generowane przez internet.

Zmiany te mają wpływ zarówno na środowisko organizacyjne, jak i na jakość życia ludzi, generując nową dynamikę społeczną i zawodową, na którą wpływa wykorzystanie Internetu.

Wady internetu

Naruszenie prywatności i brak bezpieczeństwa cyfrowego to dwa nowe problemy powstałe w wyniku korzystania z Internetu i nowych technologii, o czym szczegółowo mowa poniżej:

1) Wykorzystanie danych osobowych do nieznanych celów

Większość aplikacji, z których korzystamy na co dzień, prosi o dużą ilość danych w zamian za optymalne działanie (dostęp do mikrofonu, lokalizacji, galerii zdjęć, danych telefonu, wiadomości itp.)

W większości przypadków nie ma jednak jasnych wytycznych dotyczących wykorzystywania przez firmy danych osobowych użytkowników.

Często informacje te są sprzedawane lub wykorzystywane bez zgody użytkowników, co stanowi wyraźne naruszenie prywatności.

2. stymuluje siedzący tryb życia

Dziś internet jest medium służącym między innymi do pracy, rozrywki i zakupów.

Sprzyja to izolacji społecznej i siedzącemu trybowi życia, ponieważ nie trzeba już wychodzić z domu, aby uzyskać dostęp do towarów lub usług, które wcześniej wymagały minimalnej podróży.

3. przestępczość cyfrowa

Wraz z internetem rozwinęły się również nowe formy przestępczości, dlatego oszustwa internetowe są obecnie tak powszechne.

Jedną z najstarszych technik, która jest stosowana do dziś jest. pishing. C Podsłuch polega na wysyłaniu wiadomości e-mail lub komunikatorów internetowych sprawiających wrażenie godnych zaufania w celu uzyskania poufnych danych, zwłaszcza haseł bankowych.

4. nękanie w sieci

Jedną z wad internetu, która w ostatnich latach stała się bardziej widoczna, jest molestowanie w sieci, czyli cyberprzemoc .

W dzisiejszych czasach niemal każdy jest podatny na nękanie, które może przybrać formę obelg, gróźb czy ujawnienia danych osobowych przez internet.

Znacznie bardziej widoczne jest to jednak u dzieci w wieku szkolnym, które narażone są na publiczne wyśmiewanie przez kolegów z klasy lub rówieśników.

Jest to praktyka, która może mieć bardzo poważne konsekwencje dla osób, które na nią cierpią, ponieważ może prowadzić do zaburzeń emocjonalnych, psychologicznych, a nawet fizycznych.

Zobacz także:

 • Prześladowanie i nękanie.
 • Rodzaje mobbingu.

5) Inwazyjna reklama

Inwazyjne reklamy są irytującą praktyką dla użytkowników Internetu i potencjalnie szkodliwą dla stron internetowych, które na nie pozwalają.

Reklama może doprowadzić do znacznego spadku ruchu (użytkownicy przestają odwiedzać witrynę, aby uniknąć reklamy), a takie witryny mogą zostać ukarane przez wyszukiwarki.

6. Spam

Kolejna wada Internetu ma związek z. spam Używanie spamu, niezamówionych e-maili lub wiadomości, które są na ogół powtarzalne.

Na stronie spam jest wykorzystywany przez niektóre firmy lub osoby prywatne jako strategia reklamowa, ale jest również środkiem do przenoszenia wirusów lub tworzenia pishing .

7) Fake news

Na stronie fake news lub fake news to informacje, które zostały zmanipulowane, zniekształcone lub wręcz wymyślone w określonym celu.

Dzięki wykorzystaniu internetu bardzo łatwo stało się zarówno tworzyć, jak i przekazywać fake newsy, dlatego nierzadko zdarza się, że takie treści trafiają do sieci w ciągu kilku godzin lub dni.

Wprawdzie można podjąć próbę odwrócenia jego skutków (poprzez zdementowanie rzekomego newsa lub jego sprostowanie), ale faktem jest, że to działanie nie ma zwykle takiego samego wpływu jak fake news.

Narażenie na nieodpowiednie treści

Użytkownicy mogą znaleźć w Internecie dowolne treści, w tym materiały pełne przemocy, poniżające lub nieodpowiednie, do których dostęp mogą mieć osoby niepełnoletnie.

Każda platforma ma swoje własne polityki, które próbują regulować tego typu treści w internecie, ale rzeczywistość jest taka, że ilość tego typu treści generowanych każdego dnia jest tak duża, że bardzo trudno jest kontrolować ich rozpowszechnianie w czasie rzeczywistym.

9. może być uzależniający

Internet, ze wszystkimi udogodnieniami, jakie oferuje, może powodować u użytkowników uzależnienie.

Jest to bardzo szkodliwe, ponieważ izoluje osobę od rzeczywistego kontekstu, wpływając na jej pracę, rodzinę i środowisko osobiste. Co więcej, taka sytuacja może stymulować wystąpienie innych stanów, takich jak depresja.

10. ogranicza komunikację interpersonalną

Nadmierne korzystanie z internetu prowadzi do pogorszenia, a czasem zaniku komunikacji w świecie offline.

Korzystanie z urządzeń takich jak telefony komórkowe prowadzi jednostki do zaabsorbowania sobą, uniemożliwiając im skuteczną komunikację ze światem zewnętrznym.

Może to prowadzić do problemów rodzinnych, zawodowych czy relacyjnych, ponieważ komunikacja z innymi w formie cyfrowej bierze górę nad kontaktem twarzą w twarz z najbliższym otoczeniem.

Zobacz także:

 • Zalety i wady technologii.
 • Zalety i wady globalizacji.
 • Rozwój technologii
 • Ewolucja Internetu
Przewiń do góry