Dobrodzieje Domu

Stowarzyszenie Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur realizuje projekt „Pomoc Braciom Albertynom we Lwowie”, który został dofinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego „Pomoc Polonii i Polakom za Granicą”. Partnerem realizacji zadania na miejscu jest Religijna Organizacja „Klasztor Zgromadzenia Braci Albertynów Archidiecezji Lwowskiej Rzymsko-Katolickiego Kościoła”.

W ramach realizowanego projektu zostały zakupione artykuły spożywcze, środki higieny, leki, a także pościel, którą Bracia Albertyni dystrybuują wśród bezdomnych Polaków ze Lwowa, zarówno tych, co mieszkają w Domu Miłosierdzia, jak również Polaków przychodzących po posiłki, którzy także mogą skorzystać z łaźni. Z pomocy każdego dnia korzysta 48 bezdomnych mieszkających na stałe w domu prowadzonym przez Braci Albertynów, jak również 70 osób przychodzących, którzy mieszkają na ulicach Lwowa. Projekt będzie trwał do końca bieżącego roku.

Wsparcie posługujących we Lwowie Braci Albertynów niweluje niesprawiedliwość społeczną, a przede wszystkim wpływa motywująco na Polaków mieszkających we Lwowie. Realizacja zadania wzmacnia także i utwierdza wśród tamtejszej Polonii, że Polski Rząd aktywnie włącza się w niesienie koniecznej pomocy humanitarnej dla osób, które głównie z przyczyn związanych z historią, pozostały na dawnych Kresach RP.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów