Chemia to nauka zajmująca się wszystkim, co związane z materią, czyli wszystkim, co ma masę i zajmuje przestrzeń. Chemia bada skład, właściwości i zmiany, jakim ulega materia, np. co się dzieje, gdy sód reaguje z wodą, albo co się dzieje, gdy żelazo jest pozostawione na wolnym powietrzu.

Oznacza to, że chemia w ogóle obejmuje ogromny obszar badań, od poziomu atomowego do biosfery i poza nią, jak np. skład gwiazd i planet.Aby ułatwić zrozumienie różnych dziedzin chemii, istnieje kilka gałęzi, przy czym pierwszy podział chemii nastąpił w XIX wieku między chemią organiczną i nieorganiczną.Poniżej przedstawiono kilka gałęzi chemii i ich zastosowania.

Chemia organiczna

Chemia organiczna jest dziedziną chemii, która zajmuje się badaniem węgla i jego związków, lepiej znanych jako związki organiczne Początkowo za związki organiczne uważano związki wytwarzane przez organizmy żywe, dziś chemicy mogą syntetyzować wiele z tych związków w laboratorium.

Branże takie jak przemysł polimerowy, przemysł petrochemiczny i przemysł farmaceutyczny są uzależnione od organicznych substancji chemicznych.

Chemia nieorganiczna

Ta dziedzina chemii zajmuje się badaniem związki nieorganiczne Związki te występują w przyrodzie i nie mogą być syntetyzowane przez organizmy żywe.

Główne zastosowania chemii nieorganicznej to między innymi metalurgia, nanotechnologia i elektronika.

Może Cię również zainteresować chemia organiczna i chemia nieorganiczna.

Chemia analityczna

Jest to dziedzina chemii odpowiedzialna za analiza substancji Główne zadania chemików w tej dziedzinie to wykrywanie obecności substancji w mieszaninach (analiza jakościowa) lub mierzenie, ile danej substancji znajduje się w mieszaninie (analiza ilościowa).

Chemia analityczna ma zastosowanie w kontroli jakości i rozwoju produktów w przemyśle.

Biochemia

Biochemia jest dziedziną chemii, która bada struktura i funkcja cząsteczek biologicznych W biochemii chemia i biologia są ze sobą powiązane.

Biochemicy badają reakcje chemiczne zachodzące w żywych organizmach, takie jak trawienie, metabolizm, reprodukcja i oddychanie.

5) Biotechnologia

Jest to zastosowanie biochemii i biologii do tworzyć i modyfikować materiał genetyczny lub organizmy w określonym celu.

Biotechnologia jest wykorzystywana m.in. do rozwoju upraw odpornych na choroby, do produkcji biopaliw oraz do produkcji środków produkcji i suplementów.

6) Fotochemia

Jest to oddział, który bada oddziaływanie światła z cząsteczkami Należą do nich zjawiska luminescencji, fotosynteza, fototerapia oraz działanie promieniowania UV i widzialnego oraz wykorzystanie energii słonecznej.

Fotochemia ma ważne zastosowania w rozwoju zrównoważonych źródeł energii, w leczeniu chorób skóry i kosmetyce.

7) Chemia biologiczna

Chemia biologiczna to. badanie związków chemicznych i reakcji zachodzących w procesach biologicznych Na przykład poszukiwanie w niektórych roślinach związków zapobiegających krzepnięciu krwi może być strategią leczenia chorób układu krążenia.

Chemia biologiczna ma również zastosowanie w poszukiwaniu leków przeciwko pasożytom i grzybom, które mogą wywoływać choroby u ludzi.

8) Kataliza

Kataliza lub chemia katalityczna rozwija się metody i procesy konwersji z wykorzystaniem katalizatorów Katalizatory to związki przyspieszające reakcje chemiczne. Na przykład nadtlenek wodoru może zostać przekształcony w wodę i tlen, ale w normalnych warunkach trwa to długo. Po dodaniu katalizatora, takiego jak dwutlenek manganu, reakcja przebiega niemal natychmiast.

Chemia katalityczna poszukuje nowych katalizatorów i bada mechanizmy katalityczne. Ma zastosowanie w przemyśle petrochemicznym i w bioremediacji.

Chemia materiałowa

Chemia materiałowa zajmuje się badaniami eksperymentalnymi i teoretycznymi w celu zrozumienia, zastosowanie, właściwości i synteza nowych materiałów Poszukiwania tych nowych materiałów mają na celu poprawę ich właściwości użytkowych i fizycznych.

Chemia materiałowa ma zastosowanie w inżynierii, optyce, elektromagnetyce i medycynie.

10) Chemia środowiska

Jest to dział chemii, który specjalizuje się w badaniu procesy chemiczne w powietrzu, wodzie i glebie Do zadań chemii środowiska należy pomiar zanieczyszczeń, takich jak rtęć, w glebach i zasobach wodnych, a także pomiar emisji gazów i wycieków odpadów z przemysłu.

Chemia środowiskowa jest stosowana w prywatnych i publicznych agencjach zajmujących się ochroną środowiska i zanieczyszczeniami.

11. chemia fizyczna

Ta gałąź chemii zajmuje się ustalaniem, dlaczego układy chemiczne zachowują się w taki sposób, w jaki się zachowują, poprzez zastosowanie fizyki. Fizykochemicy badają właściwości fizyczne i zachowanie materii Starają się również opracować modele i teorie, które pozwolą je opisać.

Fizykochemia wykorzystuje obszary fizyki, takie jak termodynamika i spektroskopia, do wyjaśnienia kierunku reakcji chemicznych i tego, ile energii jest uwalniane lub absorbowane.

Chemia medyczna

Chemia leków jest poświęcona projektowaniu, synteza i ocena nowych jednostek chemicznych i biochemiczne o potencjale do wykorzystania jako środki farmakologiczne lub potencjalne leki.

Chemia medyczna jest dziedziną interdyscyplinarną, w której wkład do chemii wnoszą biologia, biochemia, medycyna i farmakologia.

13) Chemia obliczeniowa

Jest to dziedzina chemii, która wykorzystuje symulacja komputerowa do rozwiązywania problemów chemicznych Chemia obliczeniowa łączy informatykę, matematykę i chemię w celu oceny struktur i procesów chemicznych, z korzyścią dla oszczędności czasu i odczynników.

Chemia kryminalistyczna

Chemia kryminalistyczna stosuje analiza chemiczna w kontekście kryminalistyki i dochodzenia karnego Na przykład w śledztwach dotyczących pożarów chemik sądowy może określić, czy ogień został zapoczątkowany przez benzynę czy parafinę.

15. chemia polimerów

Jest ona odpowiedzialna za. synteza i analiza polimerów Polimery to długie struktury złożone z powtarzających się jednostek, takie jak nylon, DNA i tworzywa sztuczne.

16) Zielona chemia

Zielona chemia odnosi się do stosowania zestawu zasad, które ograniczają i eliminują użycie lub wytwarzanie niebezpiecznych substancji podczas projektowania, produkcji i stosowania produktów chemicznych. Jej celem jest zmniejszenie wpływu przedsiębiorstw chemicznych na środowisko .

Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych i rozwijających się gałęzi badań nad alternatywnymi i zrównoważonymi technologiami w chemii.

17) Petrochemia

Petrochemia specjalizuje się w procesach rafinacja i przetwarzanie ropy naftowej Bada również skład ropy naftowej i gazu ziemnego oraz sposoby ich przekształcania w użyteczne związki, takie jak benzyna.

Ropa naftowa jest paliwem kopalnym, które w swoim naturalnym stanie jest nieporęczne, a petrochemicy projektują strategie wydobywania i modyfikowania ropy w celu uzyskania większej wydajności i rentowności.

Możesz być również zainteresowany:

  • Gałęzie fizyki
  • Gałęzie biologii
Przewiń do góry