Klimat to zbiór warunków atmosferycznych panujących w danym regionie, dlatego mamy różne rodzaje klimatów w zależności od tego, czy dany region znajduje się w strefie tropikalnej, umiarkowanej czy na biegunach planety.

Klasyfikacja klimatyczna Köppen-Geiger grupuje klimaty świata na podstawie ilości opadów i temperatury w ciągu roku w:

 • Tropikalny las deszczowy
 • Tropikalne z monsunowymi deszczami
 • Tropikalna sawanna
 • Suchy step
 • Sucha jałowa lub pustynna
 • Umiarkowanie wilgotny
 • Umiarkowany klimat śródziemnomorski
 • Umiarkowanie wilgotne
 • Zimno z deszczem przez cały rok
 • Zimno z deszczowym lub borealnym latem
 • Zimno z suchym latem
 • Tundra Polarna
 • Wieczna zmarzlina Polarna

Oto główne typy klimatów na świecie i ich charakterystyka.

Tropikalne deszcze przez cały rok lub las deszczowy

Klimat tropikalny deszczowy to klimat dżungli lub klimat gorący i wilgotny z całorocznymi opadami, w którym pory roku nie są zróżnicowane. Jest to klimat strefy równikowej i występuje od poziomu morza do wysokości 800-1000 m n.p.m.

Cechy definiujące klimat tropikalny deszczowy są następujące:

 • Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi ponad 18 ºC.
 • Ilość opadów w najbardziej suchym miesiącu jest większa lub równa 60 mm.

Występuje w Indonezji, Amazonii i Kongo.

Tropikalne z monsunowymi deszczami

Klimat tropikalny deszczowy monsunowy charakteryzuje się obfitymi opadami latem i krótką porą suchą.

Klimat zwrotnikowy monsunowy charakteryzuje się tym, że średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca jest większa niż 18°C, a ilość opadów w najsuchszym miesiącu jest większa lub równa 100 minus jedna dwudziesta piąta średnich opadów rocznych.

Występuje na zachodnim wybrzeżu Indii, północnej Brazylii, zachodniej Tajlandii, Wietnamie.

Tropikalne z letnimi opadami lub sawanna

Klimat zwrotnikowy z opadami letnimi to klimat sawanny wg Köppena lub klimat gorący podwilgotny z opadami letnimi.

Cechy definiujące klimat sawanny są następujące:

 • Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi ponad 18 ºC.
 • Ilość opadów w najsuchszym miesiącu jest mniejsza niż 100 minus jedna dwudziesta piąta średnich opadów rocznych.

Występuje na Kubie, w Ameryce Środkowej, północnej Australii, Indiach, na afrykańskiej sawannie, na równinach Wenezueli, w Brazylii, północnym Paragwaju, we wschodniej Boliwii i na Półwyspie Jukatan w Meksyku.

Suchy klimat stepowy lub suchy klimat jałowy

Jest to klimat stepowy lub w kontekście meksykańskim suchy-suchy, charakteryzujący się średnimi rocznymi opadami poniżej 10 mm. W ramach suchego klimatu stepowego można wyróżnić klimat oparty na temperaturze:

 • Na stronie klimat gorący suchy o średniej rocznej temperaturze równej lub wyższej niż 18 °C.
 • Na stronie zimny suchy klimat o średniej rocznej temperaturze poniżej 18 °C.

Na stokach Sierra Madre Occidental wyrastających z niziny nadmorskiej spotykamy gorący suchy klimat, a w niektórych częściach Rosji zimny suchy klimat. W Meksyku klimat ten związany jest z kaktusami i zaroślami.

Sucha pustynia

Pustynia Sahara w Afryce.

Jest to klimat pustynny wg Köppena lub klimat bardzo jałowy lub bardzo suchy.Można wyróżnić dwa typy klimatu pustynnego:

 • Gorący suchy klimat pustynny gdzie średnia roczna temperatura jest równa lub wyższa niż 18 °C .
 • Suchy zimny klimat pustynny gdzie średnia roczna temperatura jest niższa niż 18 °C.

Suchy gorący klimat pustynny występuje w północnej części Wyżyny Meksykańskiej na wysokościach poniżej 1500 m n.p.m., a także w części nadmorskiej równiny Pacyfiku na północ od 25. równoleżnika północnego oraz na obszarach przybrzeżnych dolnego Półwyspu Kalifornijskiego. Także w większości Afryki Północnej, do której należą Egipt, Algieria, Libia, Sudan, Czad, Niger, Mauretania.Sahara Zachodnia; w Azji obejmuje cały Półwysep Arabski.

Zimny klimat pustynny występuje na pampach argentyńskich i w północnym Chile, w północnych Chinach, Kazachstanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie.

Umiarkowana wilgotność z całorocznymi opadami

Klimat umiarkowany wilgotny z całorocznymi opadami charakteryzuje się tym, że średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca wynosi od 0°C do 18°C, a najgorętszego powyżej 10°C.

W tym przypadku można uzyskać trzy podtypy:

 • Wilgotny klimat z gorącym latem z temperaturą najgorętszego miesiąca wyższą niż 22 ºC.
 • Wilgotny klimat z ciepłym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest większa niż 10°C jest równa lub większa od 4.
 • Wilgotny klimat z chłodnym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest wyższa niż 10°C jest mniejsza niż 4.

Występuje w południowo-wschodniej części USA, południowej Brazylii, Urugwaju i północnej Argentynie.

Umiarkowany z deszczowymi lub śródziemnomorskimi zimami

Klimat umiarkowany z deszczowymi zimami i suchymi latami jest charakterystyczny dla basenu Morza Śródziemnego, gdzie ilość opadów w najwilgotniejszym miesiącu najchłodniejszej połowy roku jest trzykrotnie wyższa niż w najsuchszym.

Główne cechy klimatu śródziemnomorskiego są następujące:

 • Średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi od 0°C do 18° C.
 • Temperatura w najgorętszym miesiącu większa niż 10 °C.
 • Suma opadów najsuchszego miesiąca w lecie wynosi mniej niż 40 mm i mniej niż jedną trzecią opadów najwilgotniejszego miesiąca.

W zależności od temperatury w lecie można wyróżnić trzy rodzaje:

 • Umiarkowana wilgotność z gorącym, suchym latem z temperaturą w najgorętszym miesiącu wyższą niż 22 °C.
 • Umiarkowana wilgotność z gorącym, suchym latem : liczba miesięcy, w których temperatura jest większa niż 10 °C jest równa lub większa niż 4.
 • Umiarkowana wilgotność z chłodnym, suchym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest wyższa niż 10°C wynosi od 1 do 4.

Występuje w krajach europejskich graniczących z Morzem Śródziemnym: we Włoszech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Kalifornii i środkowym Chile.

Umiarkowanie wilgotne z letnimi opadami deszczu

Klimat umiarkowany z deszczowym latem, mroźną lub łagodną i suchą zimą, zwany również klimatem synickim Köppena lub umiarkowanym podwilgotnym z letnimi opadami.

Charakteryzuje się tym, że średnia temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi od 0 °C do 18° C, a najgorętszego miesiąca jest wyższa niż 10 °C. Ponadto ilość deszczu w najsuchszym miesiącu zimy jest mniejsza niż jedna dziesiąta ilości deszczu w najbardziej deszczowym miesiącu lata.

W zależności od temperatury w lecie można wyróżnić trzy rodzaje:

 • Umiarkowanie wilgotne z gorącym i suchym latem z temperaturą w najgorętszym miesiącu wyższą niż 22 °C.
 • Umiarkowanie wilgotne z ciepłym i suchym latem : liczba miesięcy, w których temperatura jest większa niż 10 °C jest równa lub większa niż 4.
 • Umiarkowanie wilgotne z chłodnym i suchym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest wyższa niż 10°C wynosi od 1 do 4.

Znajduje się w Minas Gerais w Brazylii, w Puebla w Meksyku, w centrum wyspy Madagaskar.

Zimno z deszczem przez cały rok

Klimat zimny wilgotny charakteryzuje się tym, że temperatura najcieplejszego miesiąca jest wyższa niż 10ºC, a temperatura najchłodniejszego miesiąca jest mniejsza lub równa 0ºC.

W ramach tego typu klimatu wyróżniamy:

 • Mokry chłód z gorącym latem : temperatura w najgorętszym miesiącu jest równa lub wyższa niż 22 °C.
 • Zimno mokre z gorącym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest większa niż 10°C jest równa lub większa od 4.
 • Mokry chłód z zimnym latem Temperatura najcieplejszego miesiąca jest mniejsza niż 22 °C, a liczba miesięcy, w których temperatura jest wyższa niż 10 °C jest mniejsza niż 4.
 • Mokry chłód z bardzo mroźną zimą Temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi mniej niż -38 °C.

Występuje w części Turcji i Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Zimno z deszczowym lub borealnym latem

Znany również jako klimat kontynentalny borealny, charakteryzuje się tym, że temperatura najcieplejszego miesiąca jest większa niż 10ºC, a temperatura najzimniejszego miesiąca jest mniejsza lub równa 0ºC. Zimy są suche, a opady mniejsze niż jedna dziesiąta najbardziej deszczowego miesiąca w lecie.

W ramach tego typu klimatu wyróżniamy:

 • Sucha zima z gorącym latem : temperatura w najgorętszym miesiącu jest równa lub wyższa niż 22 °C.
 • Sucha zima z ciepłym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest większa niż 10°C jest równa lub większa od 4.
 • Sucha zima z chłodnym latem Temperatura najcieplejszego miesiąca jest mniejsza niż 22 °C, a liczba miesięcy, w których temperatura jest wyższa niż 10 °C jest mniejsza niż 4.
 • Bardzo zimna, sucha zima Temperatura najzimniejszego miesiąca wynosi mniej niż -38 °C.

Znajdujemy je w Korei Północnej, Chinach, Rosji.

Zimno z suchym latem

Klimat chłodny z suchym latem charakteryzuje się tym, że temperatura najcieplejszego miesiąca jest wyższa niż 10°C, a temperatura najzimniejszego miesiąca jest mniejsza lub równa 0°C. Ponadto opad najsuchszego miesiąca w lecie jest mniejszy niż 40 mm i stanowi mniej niż jedną trzecią opadu najbardziej deszczowego miesiąca w zimie.

W ramach tego typu klimatu wyróżniamy:

 • Zimno z suchym i gorącym latem : temperatura w najgorętszym miesiącu jest równa lub wyższa niż 22 °C.
 • Zimno z suchym i gorącym latem Liczba miesięcy, w których temperatura jest większa niż 10°C jest równa lub większa od 4.
 • Zimno z suchym i chłodnym latem Temperatura najcieplejszego miesiąca jest mniejsza niż 22 °C, a liczba miesięcy, w których temperatura jest wyższa niż 10 °C jest mniejsza niż 4.
 • Zimno z suchym latem i bardzo mroźną zimą : temperatura najzimniejszego miesiąca jest poniżej -38 C

Występuje w Tybecie, Tadżykistanie i części Turcji,

Tundra Polarna

Klimat tundry polarnej charakteryzuje się średnią temperaturą najcieplejszego miesiąca od 0 do 10 °C.

Występuje w północnej Kanadzie, na wybrzeżu Grenlandii i w północnej Rosji.

Wieczna zmarzlina Polarna

Klimat polarny wiecznej zmarzliny charakteryzuje się temperaturami najcieplejszego miesiąca mniejszymi lub równymi 0°C.

Występuje na całej Antarktydzie, na biegunie południowym i nad znaczną częścią Grenlandii.

Może Cię również zainteresować zobacz:

 • Typy biome'ów.
 • Rodzaje ekosystemów
 • Wiosna, lato, jesień i zima
Referencje

Beck, H.E., Zimmermann, N.E., McVicar, T.R., Vergopolan, N., Berg, A., Wood, E.F. (2018) Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution. Dane Naukowe. 5:180214. DOI: 10.1038/sdata.2018.214

García, E. (1973) Modificaciones al sistema de Clasificación climática de Köppen (para adaptarlo a las condiciones de la República mexicana), Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Peel, M.C., Finlayson, B.L., McMahon, T.A. (2007) Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification. Hydrol.Earth Syst. Sci., 11: 1633-1644. DOI: 10.5194/hess-11-1633-2007

Przewiń do góry